Słonecznie 17°C

Galeria - Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 2014

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 2014

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy
W dniu 14 listopada 2014r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy odbył się Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego. Zebrali się przedstawiciele wszystkich instytucji pomocowych z terenu powiatu gorzowskiego tj; Ośrodki Pomocy Społecznej z Bogdańca, Witnicy, Lubiszyna, Santoka, Kłodawy, Deszczna, Kostrzyna n/O; Środowiskowe Domy Samopomocy z Santoka, Witnicy, Kostrzyna n/O; Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kamienia Wielkiego, Chwalęcic; Dom Pomocy Społecznej z Kamienia Wielkiego oraz Kostrzyna n/O; Centrum Integracji Społecznej z Witnicy oraz Bogdańca.
Organizatorem uroczystości był dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Daniel Olejniczak pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Gorzowskiego Pana Józefa Kruczkowskiego. Na uroczystości był obecny także Burmistrz Miasta i Gminy Witnica Pan Andrzej Zabłocki, który zwyczajowo przybył do ŚDS ze słodkim upominkiem zarówno dla podopiecznych jak i zaproszonych gości.
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy zaprezentowali program artystyczny oraz finałową piosenkę za którą otrzymali wyróżnienie na festiwalu w Krośnie Odrzańskim.
Goście byli pod ogromnym wrażeniem nowej siedziby ŚDS, pięknych, przestronnych sal zajęciowych, pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, pięknego podjazdu, komfortowych toalet i łazienki. Nic w tym dziwnego, gdyż budynek ten został nagrodzony w konkursie „ Lubuskie bez barier” w kategorii budynek użyteczności publicznej.
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Pan Burmistrz Andrzej złożył wszystkim pracownikom pomocy społecznej serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej. Życzył dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym. Burmistrz zauważył, że praca socjalna, to profesjonalna praca na rzecz ludzi, którzy z różnych względów - losowych, zdrowotnych, wynikających z bezradności, bezrobocia, przemocy czy uzależnień - nie radzą sobie w życiu. Jest to trudna praca w ciągłym stresie, przy częstym braku środków finansowych i niskich wynagrodzeniach, choć spełnia niesłychanie ważną rolę w czasach przemian społeczno-gospodarczych. Pan Andrzej Zabłocki zauważył, że zdolność rozumienia drugiego człowieka, głęboka życzliwość i wrażliwość, budzenie zaufania, tolerancyjność, umiejętność poszanowania godności każdego człowieka oraz solidaryzowanie się z ludźmi potrzebującymi i cierpiącymi to cechy, którymi obdarzeni są pracownicy socjalni i
Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia ich służby dla społeczeństwa.
Podopieczni Domu mogli zaprezentować swoje prace. Dla każdego z zaproszonych gości przygotowali własnoręcznie wykonane figurki.
Kierownik ŚDS wraz z podopiecznymi i współpracownikami pragną serdecznie podziękować Panu Marianowi Rutkowskiemu za profesjonalną pomoc w organizacji Dnia Pracownika Socjalnego oraz bezpłatne przekazanie materiałów do terapii.