Słonecznie 18°C

Galeria - Pamiętajcie o ogrodach '2014

Pamiętajcie o ogrodach '2014

Ruszył konkurs ,,Pamiętajcie o ogrodach’’. Kandydatury można zgłaszać do 10 czerwca. Po wakacjach komisja konkursowa ogłosi, które ogrody są w gminie najpiękniejsze.
Burmistrz Dariusz Jaworski ogłosił konkurs na najpiękniejszy przydomowy ogród i najpiękniejszy balkon pod nazwą: „Pamiętajcie o ogrodach". Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców gminy do ukwiecenia poszczególnych posesji oraz poprawa estetyki miasta i gminy Witnica.
Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:
1) najpiękniejszy ogród przydomowy,
2) najpiękniejsza rabata przed budynkiem wielorodzinnym,
3) najpiękniejszy balkon.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pisemnej deklaracji. Wypełnioną deklarację uczestnictwa należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Witnica. Druk zgłoszenia do konkursu można pobrać na naszej stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

W konkursie uczestniczyć mogą właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych, zorganizowane grupy lokatorów w budynkach wielorodzinnych oraz właściciele balkonów w budynkach wielorodzinnych. Kandydaci mogą się zgłaszać do 10 czerwca. Oceny ogrodów dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza. Pierwsza wizyta komisji planowana jest w dniach 20 - 30 czerwca, a druga ocena pomiędzy 20 a 30 sierpnia. Oczywiście wizyty komisji będą wcześniej uzgodnione z właścicielem posesji.
Pod uwagę będą brane nasadzenia roślin ozdobnych i ich utrzymanie, zastosowane elementy dekoracyjne (rabaty i murki kwiatowe, pergole, kwietniki, trejaże, itp.), pomysłowość i oryginalność rozwiązań, stan techniczny i estetyczny otoczenie (ściany budynków, ogrodzenia, ściany balkonów, balustrady, skrzynki balkonowe, donice, itp.) oraz ogólne wrażenie estetyczne.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za uczestnictwo. Komisja konkursowa nagrodzi z każdej kategorii trzy najładniejsze obiekty, których właściciele otrzymają nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z ubiegłorocznego konkursu
(fot. UMiG w Witnicy)