Zachmurzenie 17°C

Galeria - Przegląd Pieśni Maryjnych w Nowinach Wielkich

Przegląd Pieśni Maryjnych w Nowinach Wielkich

Osiem zespołów z czterech gmin wzięło udział w XIII Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Nowinach Wielkich. Impreza odbyła się przy wsparciu z budżetu gminy.Przegląd rozpoczął się tradycyjnie nabożeństwem majowym celebrowanym przez proboszcza ks. Stanisława Dochniaka. Imprezę poprowadziły Bronisława Czerniak i Zofia poczwarek, członkinie chóru Nowinianki. Obie panie czytały wiersze o Janie Pawle II z okazji 95 rocznicy jego urodzin i 10 rocznicy śmierci świętego. W przeglądzie wystąpiły zespoły ,,Cantores’’ z Witnicy, ,,Canto’’ z Kamienia Wielkiego, ,,Drzewiczanie’’ i ,,Wrzos’’ z Kostrzyna, ,,Jagienki’’ i ,,Śpiewaj mi’’ z Bogdańca, ,,Tarnowianki’’ z Tarnowa oraz oczywiście miejscowe ,,Nowinianki’’. Na koniec z pieśnią maryjną wystąpiła solo 94-letnia Helena Ostołowska.
- Celem przeglądu jest popularyzacja istniejących już pieśni maryjnych oraz śpiewanie nowych własnych utworów poświęconych czci Matki Bożej. Dziękujemy pani Sylwii Ławniczak, Sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy za obecność w naszej uroczystości. Dziękujemy sponsorom, Radzie Sołeckiej pani Grażynce Dudek, młodzieży i wszystkim, którzy swoim wielkim sercem i bezinteresowną pomocą przyczynili się do tego, że mogliśmy gościć wspaniałe zespoły i wysłuchać pięknych, wykonanych na wysokim poziomie pieśni. Dziękujemy wiernym z naszej parafii, księdzu Proboszczowi, naszemu maestro i zespołom za udaną wspólną uroczystość – mówi Bronisława Czerniak. Po Przeglądzie odbyła się tradycyjna Biesiada Nowińska z udziałem wszystkich zespołów, które w przerwach między biesiadowaniem kontynuowały śpiew, tylko już z lżejszym repertuarem. Imprezę dofinansował Burmistrz Dariusz Jaworski w ramach środków na działalność pożytku publicznego kwotą 4 000 zł.

(fot. Mirosław Sztogryn)